Scouting Livingstone Eindhoven

In- en uitschrijven

 Inschrijven

Bij inschrijving geldt een minimale contributieverplichting van 6 maanden ineens.
Na 6 maanden kan desgewenst worden overgegaan op een andere betalingstermijn,
zoals betalen per kwartaal.
De contributie is verschuldigd per vooruitbetaling, met een minimum van 1 maand.
De contributie loopt door tijdens vakanties. Dus 12 maanden per jaar.

Voor uw en ons gemak geven wij de voorkeur aan een automatische betaling, bij
voorkeur per kwartaal, halfjaar of jaar, welke u zelf bij uw bank of giro-instelling kunt
regelen. U krijgt van ons geen acceptgiro, u dient zelf voor het overmaken van de
contributie zorg te dragen, bij voorkeur met een automatische overschrijving,
die u zelf in stelt (beschrijving hiervoor staat op internet).
De contributie bedraagt voor alle leden, ongeacht de speltak per 1-1-2012:
€ 29,00  per kwartaal (wijzigingen voorbehouden).
De bijdragen voor kampen en weekends zijn hierbij niet inbegrepen.

Het bankrekeningnummer is: NL31ABNA0860097935
T.n.v. Stichting Livingstone groep
Eindhoven
Bij de betaling a.u.b. vermelden:
Voor + achternaam kind en de speltak

top

Uitschrijven

Het beëindigen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk (niet per e-mail) te worden gemeld aan het secretariaat!
En bovendien bij de eigen speltakleiding.
“Alleen afmelden bij de speltakleiding is niet voldoende”.
U dient rekening te houden met een opzegtermijn van 2 maanden; eventueel teveel
betaalde contributie wordt gerestitueerd.

top