Scouting Livingstone Eindhoven

Normen en Waarden

Informatie – Normen en waarden
Scouting  Livingstone  Eindhoven onderschrijft volledig de regels, zoals die door de Wereld Scoutingorganisatie zijn opgesteld. Uitgangspunt is, dat de Europese wetgeving voor iedereen van toepassing is. Deze regelgeving verschilt niet veel van onze Nederlandse wetten. Belangrijk is, dat het alcohol- en drugsbeleid duidelijker is: er is géén gedoogbeleid. Dat geldt ook voor iedereen, die deelneemt aan scouting. Ook de Wereld Scoutingorganisatie en Scouting Nederland vinden, dat drugs en Scouting niet samen kunnen dit is dan ook te strengste verboden. Ook alcohol is voor alle jeugddeelnemers onder 16 jaar verboden. Aan de deelnemers is het volgende meegedeeld:

Normen en waarden Scouting is de afgelopen jaren druk bezig geweest om het Scoutingspel te moderniseren. Hierbij is ook de spelvisie opnieuw geformuleerd in SCOUTS. Aan de hand van de elementen van SCOUTS willen we de normen en waarden bespreken, zoals we binnen het Nederlands contingent met elkaar om willen gaan.
De Engelsman Baden-Powell heeft het scoutingspel bedacht aan het begin van de 20e eeuw. Door er voortdurend een eigentijdse draai aan te geven, wordt Scouting steeds moderner en aantrekkelijker.

Scouting is een vereniging met een missie Kinderen en jongeren vinden bij Scouting activiteiten die veel plezier, uitdaging en samenwerking geven. Elke week zijn ze bezig met creatieve thema’s, aangepast aan hun leeftijd. Spelen is nodig voor een gezonde ontwikkeling. Scouting geeft kinderen de ruimte om te ontdekken en te leren, fysiek te bewegen, sociaal te experimenteren en zich te ontwikkelen.

Scouting leert kinderen wat respect, zelfstandigheid en samenwerking betekend Samen spelend leren leidt tot sterkere persoonlijkheden en dus tot een rijkere samenleving. Je ontwikkelt bij Scouting vaardigheden, je gedrag, en je karakter en je doet kennis op, waar je binnen en buiten Scouting baat bij hebt, nu en in de toekomst. Kinderen krijgen bij Scouting de kans om zich sociaal te ontwikkelen, om fysiek te bewegen waardoor ze zich lekker in hun vel voelen.

De spelvisie van SCOUTS:
S AMEN stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling. Dit staat voor de betrokkenheid die scouts hebben met de maatschappij, maar ook voor onderlinge verbondenheid die de scouts over de hele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting. CODE en traditie zijn onze basis, de wet & belofte onze waarde. Dit gaat over normen en waarden, de spelregels en de ceremoniën. Het betekent dat Scouting een fundament heeft en het staat ook voor bezinning op wat en waarom je bepaalde dingen doet.
O UTDOOR staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur. Het buitenleven en de natuur is niet alleen de omgeving waarin het spel wordt gespeeld, maar het heeft ook een opvoedende waarde.
U ITDAGING zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandig scout. De persoonlijke ontwikkeling van de scouts staat hier centraal. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding , het bied ook de mogelijkheid om je zelf te ontwikkelen en om steeds weer je grenzen te verleggen.
T EAM gevoel haalt het beste uit ons zelf. Daarom zijn we trots op elkaar. Dit staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong), de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden en de afnemende begeleiding in de verschillende speltakken.
S PEL en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten. Dit gaat over het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid, de thematiek en het aanspreken van de creativiteit op het gebied van fantasie, maar ook als het gaat om het creatief oplossen van problemen.
Scouting Livingstone is in 1948 opgericht en is er voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar. Op deze site heeft iedere speltak een eigen pagina met informatie.