Ontruimingsplan


Het ontruimingsplan is een draaiboek bij een calamiteit. Het is niet alleen bedoeld om iedereen snel en veilig uit het gebouw te krijgen, maar ook te zorgen dat de hulpdiensten de juiste informatie krijgen voor een efficiënte hulpverlening.

Belangrijke informatie

Naam Object:Scouting Livingstone
Adres:Lohengrinlaan 1a
Postcode:5625 EK
Naam voorzitter:Hans van Luijk (040-2415379)
Naam blokhut beheerder:Hans Steevensz (040-2419087 of 06-20999036)
Naam contactpersoon:Geert Jan de Groot

Stap 1

 • Het brandalarm gaat af.
 • Er wordt een calamiteit gesignaleerd (in de praktijk: brand).
 • Of het automatische brandalarm gaat af.
 • Door de verantwoordelijke leiding (degene die de brand signaleert) wordt daarop het ontruimingssignaal gegeven.
 • Probeer dit zo rustig mogelijk te doen zonder dat er paniek uitbreekt.
 • Het signaal is het “brandalarm” of “brand”, gemeld op een rustige manier!
 • Dan wordt door de verantwoordelijke leiding gekeken of het een echt alarm is of een vals alarm. De verantwoordelijke leiding bepaalt of de brandweer gebeld moet worden. Hij belt of laat 112 bellen, en vermeldt locatie van brand.

Stap 2

 • Een van de leiding (leiding A) van een speltak pakt de presentielijst en de adressenlijst en gaat via de nooddeur zo snel mogelijk naar buiten, naar de verzamelplek.
 • De verzamelplek is de het grote grasveld nabij de blokhut.
 • De andere leiding (leiding B) blijft in de zaal en zorgt ervoor dat alle kinderen het gebouw verlaten via de dichtstbijzijnde uitgang.
 • De overige deuren worden door leiding B dichtgedaan om verspreiding van rook zoveel mogelijk te beperken.
 • Als laatste gaat leiding B ook naar buiten nadat deze, indien mogelijk, de hoofdschakelaar heeft uitgezet. Denk eraan om niet zomaar deuren te openen.
 • Zijn er meer leidinggevenden (leiding C en D) aanwezig, kan in overleg met leiding B, geprobeerd worden de brand te blussen. Zorg ervoor dat je altijd met z’n tweeën bent als je een brand probeert te blussen.
 • Denk eraan dat de veiligheid van de kinderen altijd voorop staat!

Stap 3

 • Leiding A controleert aan de hand van de presentielijst of iedereen aanwezig is. Ook leiding B meldt zich op de verzamelplek en geeft aan of en welke leiding achter is gebleven om de brand te blussen.
 • Leiding A kan dan aan de hulpdiensten melden dat er geen personen meer in het gebouw aanwezig zijn, met uitzondering van degenen die proberen de brand te blussen.
 • Is blussen niet meer mogelijk, meldt leiding C en D zich ook bij leiding A.
 • Het is belangrijk dat iedereen, dus ook de kinderen op de hoogte zijn van alle nooduitgangen en het verzamelpunt. Het is dus de bedoeling dat een ontruiming geoefend wordt met de kinderen!!

Wat te doen bij vals alarm

Als er geconstateerd wordt dat het een vals alarm is, dan moet het signaal “alles veilig” worden gegeven.
De betreffende brandmelder dient te worden uitgezet, eventueel door de batterij te verwijderen.

Oefening/ testen

Als iemand een oefening wil houden of wanneer het alarm getest wordt, is er altijd een sleutelhouder aanwezig. Bovendien wordt vooraf zowel de brandweer als het beveiligingsbedrijf ingelicht. Wil je een keer oefenen met de kinderen, laat dit weten aan de blokhutbeheerder!!