Geschiedenis


De Livingstonegroep is opgericht in april 1948. Er is dan een klein groepje welpen en verkenners die voor de spelactiviteiten een zaaltje aan de Venstraat in Strijp gebruiken.

Na 1955 heeft de groep een terrein aan de Welschapse dijk, waarop een blokhut werd gebouwd.

In de jaren zestig neemt de belangstelling voor Scouting (toen nog padvinderij) af en de groep wordt kleiner.

In 1969 verhuist de groep naar Woenselse Heide en start daarnaast verkenners met een kleine groep welpen. Daarna breidt de groep zich snel uit en start ook met kabouters.

In 1975 starten ook de meisjes met het spel van verkennen bij de Livingstonegroep en verhuist een deel van de groep naar de toenmalige noodkerk van Jagershoef. Ook huurt de groep nog een jaartje ruimte in het wijkgebouw van Jagershoef.


Na hard werken en veel tegenslagen wordt in april 1978 de huidige blokhut in gebruik genomen. Deze blokhut omvat 3 spellokalen en een staflokaal. Daarnaast zijn er bergingen, zolders en toiletruimten.

In 2021 bleken de faciliteiten van de blokhut na jaren gebruik niet meer toereikend en konden een opfrisbeurt gebruiken. Hiervoor is een verbouwing uitgevoerd waardoor er plaats ontstond voor meer sanitaire faciliteiten en zijn er ook nog andere zaken opgefrist zoals de keuken.