Normen & waarden


Scouting Livingstone Eindhoven onderschrijft volledig de regels, zoals die door de Wereld Scoutingorganisatie zijn opgesteld. Uitgangspunt is, dat de Europese wetgeving voor iedereen van toepassing is. Deze regelgeving verschilt niet veel van onze Nederlandse wetten. Belangrijk is, dat het alcohol- en drugsbeleid duidelijker is: er is géén gedoogbeleid. Dat geldt ook voor iedereen, die deelneemt aan scouting. Ook de Wereld Scoutingorganisatie en Scouting Nederland vinden, dat drugs en Scouting niet samen kunnen dit is dan ook te strengste verboden. Ook alcohol is voor alle jeugddeelnemers onder 18 jaar verboden. Aan de deelnemers is het volgende meegedeeld:

Normen en waarden

Scouting is de afgelopen jaren druk bezig geweest om het Scoutingspel te moderniseren. Hierbij is ook de spelvisie opnieuw geformuleerd in SCOUTS. Aan de hand van de elementen van SCOUTS willen we de normen en waarden bespreken, zoals we binnen het Nederlands contingent met elkaar om willen gaan. De Engelsman Baden-Powell heeft het scoutingspel bedacht aan het begin van de 20e eeuw. Door er voortdurend een eigentijdse draai aan te geven, wordt Scouting steeds moderner en aantrekkelijker.

Scouting is een vereniging met een missie Kinderen en jongeren vinden bij Scouting activiteiten die veel plezier, uitdaging en samenwerking geven. Elke week zijn ze bezig met creatieve thema’s, aangepast aan hun leeftijd. Spelen is nodig voor een gezonde ontwikkeling. Scouting geeft kinderen de ruimte om te ontdekken en te leren, fysiek te bewegen, sociaal te experimenteren en zich te ontwikkelen.

Scouting leert kinderen wat respect, zelfstandigheid en samenwerking betekend Samen spelend leren leidt tot sterkere persoonlijkheden en dus tot een rijkere samenleving. Je ontwikkelt bij Scouting vaardigheden, je gedrag, en je karakter en je doet kennis op, waar je binnen en buiten Scouting baat bij hebt, nu en in de toekomst. Kinderen krijgen bij Scouting de kans om zich sociaal te ontwikkelen, om fysiek te bewegen waardoor ze zich lekker in hun vel voelen.

De spelvisie van SCOUTS:

Samen

Dit element staat voor de betrokkenheid die je als scout hebt met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die scouts over de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting.

Code

Dit element staat voor de normen en waarden (de ‘spelregels’), de ceremoniën en het fundament van Scouting.

Outdoor

Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin het spel van Scouting gespeeld wordt, maar ook als opvoedende waarde.

Uitdaging

Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.

Team

Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.

Spel

Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).